Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Parkowej 2 w Borowie.
Cel projektu: ograniczenie zapotrzebowania na ciepło dla całego budynku oraz ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną dla części wspólnych nieruchomości
Projekt dofinansowany ze środków UE w kwocie 110 254,37 zł (wartość projektu: 134 300 zł)fepr-ds-ue-efrr-kolorjpg
Zadania zrealizowane w projekcie: Docieplenie ścian budynku wraz z wymianą opierzeń ogniomurów, Wymiana stolarki drzwiowej, Modernizacja instalacji C.O., Modernizacja oświetlenia budynku, dokumentacja projektu oraz komponent edukacyjny.
Wskaźniki realizacji projektu: zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 51%, redukcja emisji CO2 o 51%, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 55%

Data rozpoczęcia projektu: rok 2014
Data zakończenia projektu: listopad 2017 r.

Docieplenie ścian budynku wraz z wymianą opierzeń ogniomurów.
Działania: docieplenie ścian budynku metodą lekką opartą na styropianie grafitowym [ λ = 0,032 W/(m2*K)], wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych, wymiana opierzeń ogniomurów, wykonanie elewacji budynku silikonową i mozaikową masą tynkarską.
Modernizacja instalacji C.O.
Działania: montaż zaworów termostatycznych na wszystkich grzejnikach w mieszkaniach, montaż licznika ciepła i zaworu czterodrogowego, wymiana zaworów podpionowych, grzejników w mieszkaniach i suszarni oraz pompy obiegu.

Modernizacja oświetlenia budynku.

Działania: wymiana oświetlenia na klatce schodowej i wejścia do budynku na energooszczędne oświetlenie z czujnikami ruchu.