INFORMACJA O PRZEKSZTAŁCENIU

Informujemy, że w dniu 01.08.2022 r. nastąpiło przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej pn. WSPÓLNA CHATA Katarzyna Adamiszyn w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu tym nastąpił wpis spółki do rejestru przedsiębiorców KRS (nr 0000974839). Wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy, numer NIP, REGON oraz rachunek bankowy. Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów i zgodnie z art. 584(2) § 1 KSH WSPÓLNA CHATA Spółce z o.o. przysługują wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowej działalności pn. WSPÓLNA CHATA Katarzyna Adamiszyn.

Aktualne dane spółki:

WSPÓLNA CHATA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wrocławska 5, 57-160 Borów

NIP: 9141574328

REGON: 522709993

KRS: 0000974839

Kapitał zakładowy: 5000PLNWSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

residential-street-708063_1280jpg
Obsługa wspólnot mieszkaniowych w zakresie:    

  • administracyjnym
  • księgowym
  • obsługi technicznej
KONTROLING INWESTYCYJNY

drawing-2284505_1280jpg
  • planowanie i budżetowanie inwestycji

  • wybór źródeł finansowania

  • kontrola realizacji

  • rozliczanie inwestycji