DANE REJESTROWE:

WSPÓLNA CHATA Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 5, 57-160 Borów

tel. 669 013 437, email: biuro@wspolnachata.pl

NIP: 9141574328 REGON: 522709993 

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy

KRS: 0000974839 Kapitał zakładowy: 5000PLN


ZARZĄD:

prev nextKatarzyna Adamiszyn - specjalista ds. controllingu, magister finansów i rachunkowości, inżynier telekomunikacji. Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej  na  kierunku Finanse  i  Rachunkowość,  oraz  Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki. Zarządza nieruchomościami od 2013 roku. Prowadzi sprawy administracyjne i księgowe, oraz obsługę techniczną w  zakresie m.in.  planowania przeglądów, remontów i wypełniania Książki Obiektu Budowlanego. Zajmuje się kontrolingiem inwestycyjnym. Tworzy dokumentację  niezbędną do uzyskania dofinansowania ze środków regionalnych, krajowych i UE. Kontroluje realizację inwestycji na każdym etapie, a po jej zakończeniu kompleksowo rozlicza ze wskazaniem odchyleń od planowanych wydatków i ich przyczyn.
 
UPRAWNIENIA

Licencja Zarządcy Nieruchomości

Certyfikat Porednik-1jpgCertyfikat - Pośrednik Nieruchomości

 
podyplomowejpg  Dyplom - studia podyplomowe


magisterskiejpg

Dyplom - studia magisterskie

Certyfikat Ksigowo Projektw UnijnychjpgCertyfikat - Księgowość Projektów Unijnych

ODZNACZENIA I NAGRODY