Prowadzimy kompleksową obsługę Wspólnot Mieszkaniowych na terenie powiatów: strzeliński, wrocławski, brzeski, ząbkowicki, oławski i dzierżoniowski. Pomagamy w zarejestrowaniu wspólnoty.


W zakres świadczonych przez nas usług wchodzą:

Administracja
administracjajpg
 • prowadzenie ewidencji: powierzchni, właścicieli, urządzeń pomiarowych

 • tworzenie dokumentacji: plany gospodarcze, uchwały, protokoły z zebrań, sprawozdawczość

 • dokonywanie odczytów z urządzeń pomiarowych

 • zebrania WM

 • inne czynności administracyjne

Księgowość
ksigowojpg
 • naliczenia opłat dla właścicieli

 • ewidencja ponoszonych przez WM kosztów

 • rozliczenia mediów

 • terminowe regulowanie zobowiązań

 • monitoring należności

 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym

 • sprawozdawczość finansowa

 • inne czynności księgowo-rachunkowe

Obsługa techniczna

obsugatechnicznajpg

 • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego

 • planowanie i zlecanie obowiązkowych przeglądów

 • pomoc w wyborze wykonawców usług związanych z bieżącym utrzymaniem technicznym budynku

 • pomoc w wyborze wykonawców bieżących remontów: zebranie i porównanie ofert

Zarządca przymusowy

zarzdprzymusowyjpg
 • chcesz przeprowadzić niezbędny remont nieruchomości?

 • mieszkasz w małej wspólnocie i nie możesz uzyskać zgody wszystkich właścicieli lokali?

 • pamiętaj o możliwości skorzystania z zarządcy przymusowego

 • przyjdź do nas - powiemy Ci kim jest zarządca przymusowy i pomożemy w przygotowaniu wniosku