Kontroling inwestycyjny to szereg usług mających na celu zaplanowanie, budżetowanie, realizację i skuteczne rozliczenie inwestycji. Przez inwestycje we Wspólnotach Mieszkaniowych rozumiemy głównie remonty kapitalne lub inwestycje mające na celu znaczne podniesienie standardu życia mieszkańców nieruchomości. Świadczone przez nas usługi kontrolingu inwestycyjnego pomogą w sprawnym ich przeprowadzeniu.


Planowanie inwestycji

planowaniejpg

Określenie potrzeb i zaplanowanie inwestycji w czasie

Budżetowanie

budetowaniejpg

Określenie kosztów wykonania, kalendarza wydatków, stopy i czasu zwrotu z inwestycji


Wybór źródeł finansowania

rdajpg

Określenie możliwych źródeł finansowania: kredyt, dotacje UE, dofinansowanie z innych źródeł

Dokumentacja

dokumentacjajpg

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dotacji/kredytu

Wybór wykonawców

wykonawcyjpg

Przeprowadzenie procesów wyboru wykonawców: zapytania ofertowe, negocjacje/negocjacje z ogłoszeniem

Rozliczenie

rozliczeniejpg

Rozliczenie inwestycji, określenie odchyleń od planów i ich przyczyn, sprawozdawczość urzędowa (dotacje)