REMONT TARASÓW I LOGGI

Termin składania ofert: 21.04.2023 r. 


Nazwa zamawiającego:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grota Roweckiego 41, 43, 45, 47 w Strzelinie

ul. gen Stefana Grota-Roweckiego 43/2

57-100 Strzelin

 

Miejsce i sposób składania ofert:

WSPÓLNA CHATA Sp. z o.o., ul. Wrocławska 5, 57-160 Borów (administrator nieruchomości)

 

Adres email, na który należy wysłać ofertę:

biuro@wspolnachata.pl

 

Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie zapytania:

669 013 437

 

Kategoria ogłoszenia:

 • Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych (kod CPV: 45211000-9)
 • Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe (CPV: 5262000-1)
 • Roboty balkonowe (CPV: 45262900-0)


Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: Dolnośląskie, Powiat: Strzeliński, Miejscowość: Strzelin

 

Opis przedmiotu zamówienia


Cel zamówienia:

Wykonanie kompleksowej naprawy - remont 26 szt. loggi oraz 8 szt. balkonów/tarasów w czteroklatkowym budynku Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

Obecny stan:

Budynek czteroklatkowy wybudowany w latach osiemdziesiątych XX wieku w technologii „wielkiej płyty”. Dwie klatki czteropiętrowe, jedna klatka trzypiętrowa, jedna klatka dwupiętrowa. Na każdej kondygnacji po dwa mieszkania.  Na parterach każdej z klatek znajdują się po dwa balkony/tarasy (wysoki parter). Pod balkonami/tarasami jednej z klatek lokal mieszkalny. Ściany całego bloku są ocieplone styropianem pokrytym tynkiem. Większość płyt loggi i tarasów posiada wykończenie płytkami. Niektóre płyty wykazują ugięcia (możliwe, że „od nowości”). Większość płyt posiada ubytki od strony czołowej oraz uszkodzenia obróbek blacharskich (zdarzają się niewłaściwe kierunki spadków obróbek). Większość barierek pokrywa rdza (szczególnie w dolnych częściach). W większości części spodnich płyt („sufity loggi”) występują zacieki i odparzenia tynków.

Wymiary tarasów (szerokość x głębokość):        

 • 4,8m x 2,8m (2szt.)
 • 4,8m x 3,0m (1szt.)
 • 4,9m x 2,8m (1szt.)
 • 5,0m x 2,8m (2szt.)
 • 5,5m x 2,8m (1szt.)
 • 5,8m x 3,0m (1szt.)

Łączna powierzchnia tarasów: ok. 116m2


Wymiary loggi (szerokość x głębokość):              

 • 4,8m x 1,3m (4szt.)
 • 4,8m x 1,4m (4szt.)       
 • 4,8m x 1,5m (2szt.)
 • 4,9m x 1,3m (4szt.)
 • 5,0m x 1,3m (3szt.)
 • 5,0m x 1,4m (4szt.)
 • 5,5m x 1,3m (3szt.)
 • 5,8m x 1,5m (2szt.)

Łączna powierzchnia loggi: ok. 178m2

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu 26 szt. loggi oraz 8 szt. tarasów budynku wielorodzinnego,
a w szczególności:

 • Demontaż barierek (w razie potrzeby)
 • Usunięcie okładzin płyt oraz wszystkich warstw aż do właściwej płyty konstrukcyjnej
 • Usunięcie odparzonych tynków na spodnich częściach płyt oraz ich uzupełnienie i pomalowanie
 • Wykonanie wszystkich warstw wybranego „systemu balkonowego” na płytach (tj. warstwy spadkowe, hydroizolacje, obróbki blaszane, okładziny, dylatacje,  itp.)
 • Ponowny montaż odremontowanych barierek (czyszczenie, naprawy, spawanie i malowanie antykorozyjne) – ewentualnie wymiana na nowe
 • Prace towarzyszące (np. uzupełnianie ubytków w tynkach ścian, itp.)
 • Montaż rynien i rur spustowych nad lokalem mieszkalnym w suterenie klatki 47
 • Ewentualnie montaż rynien i rur spustowych na wszystkich loggiach i tarasach (do uzgodnienia podczas wizji lokalnej)
 • Uprzątnięcie miejsca pracy
 • Usunięcie wszystkich odpadów powstałych podczas prac remontowych;
 • Przekazanie kart technicznych wykorzystywanych materiałów – wszystkie materiały dostarcza Wykonawca.

 

Termin wykonania zamówienia:

Maj – Październik 2023 r.

 

Rękojmia i gwarancja:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na minimalny okres 60 miesięcy. Prace budowlane objęte 5-letnią rękojmią.


Informacje dodatkowe:

Potencjalny wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu po uprzednim uzgodnieniu terminu z Administratorem nieruchomości.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.