REMONT 2 KOMINÓW

Termin składania ofert: 31.03.2023 r.


Nazwa zamawiającego:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Młyńska 4, 55-050 Sobótka


Miejsce i sposób składania ofert:

WSPÓLNA CHATA Sp. z o.o., ul. Wrocławska 5, 57-160 Borów


Adres email, na który należy wysłać ofertę:

biuro@wspolnachata.pl


Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie zapytania:

669 013 437

Kategoria ogłoszenia:

  • Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych (kod CPV: 45211000-9)
  • Wykonywanie pokryć dachowych (kod CPV: 45261210-9)

Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: dolnośląskie, Powiat: wrocławski, Miejscowość: Sobótka


Opis przedmiotu zamówienia


Cel zamówienia:

Wykonanie kompleksowej naprawy - remont (przemurowanie) 2 szt. kominów dymowo/wentylacyjnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej (każdy posiada 8 przewodów).


Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu 2 szt. głowic kominów budynku wielorodzinnego, a w szczególności:

·  Demontaż obróbek oraz dachówek i gąsiorów wokół kominów

·  Demontaż/wywinięcie membrany wokół kominów

· Rozebranie 2 szt. głowic kominów dymowo-wentylacyjnych wymurowanych z cegły klinkierowej (do niezbędnego poziomu poniżej połaci dachu)

· Wymurowanie nowych głowic kominów z cegły klinkierowej pełnej, z zachowaniem kolorystyki (poniżej połaci możliwość zastosowania cegły zwykłej + tynku cementowo-wapiennego)

·  Uzupełnienie/zamocowanie membrany dachowej do kominów

·  Wykonanie nowych obróbek kominowych z blachy w kolorze zbliżonym do zastosowanej dachówki

·  Ponowne ułożenie dachówek i gąsiorów

·  Pomalowanie kominów poniżej połaci dachu - część nowo wymurowana, tynkowana

·  Uprzątnięcie miejsca pracy

·  Usunięcie wszystkich odpadów powstałych podczas prac remontowych

·  Przekazanie kart technicznych wykorzystywanych materiałów - wszystkie materiały dostarcza Wykonawca.


Termin wykonania zamówienia:

Maj – Wrzesień 2023 r.


Rękojmia i gwarancja:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na minimalny okres 60 miesięcy. Prace budowlane objęte 5-letnią rękojmią.


Informacje dodatkowe:

· Potencjalny Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.