REMONT 3 KOMINÓW

Termin składania ofert: 25.08.2023 r.


Nazwa zamawiającego:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piłsudskiego 8, 57-100 Strzelin


Miejsce i sposób składania ofert:

WSPÓLNA CHATA Sp. z o.o., ul. Wrocławska 5, 57-160 Borów


Adres email, na który należy wysłać ofertę:

biuro@wspolnachata.pl


Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie zapytania:

669 013 437

Kategoria ogłoszenia:

  • Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych (kod CPV: 45211000-9)
  • Wykonywanie pokryć dachowych (kod CPV: 45261210-9)

Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: dolnośląskie, Powiat: strzeliński, Miejscowość: Strzelin


Opis przedmiotu zamówienia


Cel zamówienia:

Wykonanie kompleksowej naprawy - remont (przemurowanie) 3 szt. kominów dymowo/spalinowo/wentylacyjnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej (1szt. - 8 przewodów, 2 szt. – 2 przewody)


Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu 3 szt. głowic kominów budynku wielorodzinnego, a w szczególności:

·  Demontaż obróbek oraz dachówek i gąsiorów wokół kominów

·  Demontaż/wywinięcie membrany wokół kominów

· Rozebranie 1 szt. głowicy komina dymowo-wentylacyjnego (8 przewodów) wymurowanego z cegły ceramicznej (do niezbędnego poziomu poniżej połaci dachu)

· Wymurowanie z cegły ceramicznej pełnej i otynkowanie 1 szt. głowicy komina (8 przewodów) wraz z zatopieniem kątowników i siatki tynkarskiej

·   Wylanie nowej czapy betonowej komina

·   Odkucie odparzonych tynków na 2 kominach (2 przewodowe)

·   Uzupełnienie tynków na 2 kominach (2 przewodowe)

·   Naprawa czap 2 kominów (2 przewodowe) – szpachlowanie, wzmacnianie siatką i kątownikami

·   Malowanie 3 szt. kominów oraz czap kominowych

·   Uzupełnienie/zamocowanie membrany dachowej do kominów

·   Wykonanie nowych obróbek kominowych z blachy ocynkowanej

·   Montaż ław kominiarskich

·   Ponowne ułożenie dachówek i gąsiorów

·   Naprawa poderwanych dachówek (uzupełnienie braków i mocowanie)

·   Uprzątnięcie miejsca pracy

·   Usunięcie wszystkich odpadów powstałych podczas prac remontowych

· Przekazanie kart technicznych wykorzystywanych materiałów - wszystkie materiały dostarcza Wykonawca.


Termin wykonania zamówienia:

 Wrzesień 2023 r.


Rękojmia i gwarancja:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na minimalny okres 60 miesięcy. Prace budowlane objęte 5-letnią rękojmią.


Informacje dodatkowe:

· Potencjalny Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu po uprzednim uzgodnieniu terminu z Administratorem Nieruchomości (tel. 669 013 437).


Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.